top of page
  • Gogoa Mobility Robots

NEURO-ERREHABILITAZIOA EXOESKELETOEKIN, AUKERARIK ONENA


Hainbat saiakuntza klinikok erakusten dute mugikortasun-gabezietarako exoeskeletoen bidezko tratamendua eraginkorrena dela orain arte, pazientearengan bi fenomeno neurologikok eragiten dituzten mugimenduen errepikagarritasuna ahalbidetzen baitu: plastikotasun neuronala eta nerbio-sistemaren motoneuronen birprogramazioa.PLASTIKOTASUN NEURONALA


Honako hauek dituzten pazienteetan funtzionatzen du:

- Hartutako kalte zerebrala

- Gaixotasun neurodegeneratiboak


Zertan datza prozesua?

Plastikotasun neuronaleko prozesuak garuneko eremu osasuntsuak biltzen ditu, lesio motorra izan dutenen funtzioak beren gain hartzeko. Hitz gutxitan esanda, neurona osasuntsuek beren gain hartzen dituzte kaltetu direnen funtzioak, pazienteak bere mugikortasuna berreskura dezan.NERBIO-SISTEMAKO MOTONEURONAK BIRPROGRAMATZEA


Honako hauek dituzten pazienteetan funtzionatzen du:

- Hartutako kalte zerebrala

- Gaixotasun neurodegeneratiboak

- Muineko lesio partziala


Zertan datza prozesua?

Gaixotasun eta/edo lesio horiek dituzten pazienteek seinale ahul edo distortsionatu bat jasotzen dute muskuluetan, eta seinale hori ez da nahikoa mugimendua aktibatzeko eta kontrolatzeko. Mugikortasuna kudeatzeaz arduratzen diren neuronak, motoneuronak, exoeskeletoekin entrenatuz, berriz programatzen dira eta intentsitate txikiagoko seinaleekin edo seinale distortsionatuekin aktibatzen ikasten dute. Horri esker, pazientearengan funtzio motorrak berreskuratzea lortzen da.


Azkenik, sendatzearen bilakaera positiboak eta bizkorragoak, tratamenduaren intentsitateak eraginda, areagotu egiten du tratamenduaren atxikidura. Hau da, pazientea gehiago inplikatzen da eta abandonatzeko aukerak murrizten dira. Horrela, birgaitzearen potentziala handituko da.


#exoeskeletoak #neuroerrehabilitazioa #errehabilitazioa #neurologia #medtech #bioteknologia #hightech #mugikortasuna #kaltetuaebralerosia #gaixotasunadesneurodegeneratiboak #lesiomedular #plastizidadneuronala #lesiomotorra #lesioeragilea #lesioa #muskuluak #entrenamendua #motoneuronak #sistemanorra #exo #exosuit

bottom of page